La Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB), de naturalesa civil, va ser constituïda per l’Associació Autonòmica Educació i Gestió en el mes de març de l’any 2008.

Objecte de la Fundació:

Els centres educatius d’ideari catòlic tenen una significativa demanda per part de les famílies de les Illes Balears. A fi de garantir la continuïtat i la riquesa d’aquesta opció, la FECIB neix amb l’objectiu d’assumir la titularitat d’aquells centres que les seves Entitats Titulars no poden seguir gestionant.

Finalitats:

  • Assumim les responsabilitats de la Titularitat en aquells col·legis que s’incorporin a la FECIB. Per això, comptam amb la col·laboració de persones que entenen la seva professió com una vocació al servei de l’ensenyament, participant de la missió evangelitzadora de l’Església.
  • Impulsam la formació integral dels alumnes a la llum dels valors de l’Evangeli.
  • Estimulam la vocació d’educador cristià del professorat dels nostres centres.
  • Gestionam i mantenim centres educatius així com centres culturals, de convivència o esportius que desenvolupin activitats escolars, formatives, culturals, musicals, esportives, socials i d’esplai i temps lliure, sempre i quan aquests centres tenguin un ideari o caràcter propi catòlic, d’acord amb la legalitat educativa.
  • Ens dirigim a tots, preferentment a les persones desfavorides econòmicament o socialment.
  •  Assessoram les Titularitats dels centres educatius que ho sol·licitin i oferim la nostra experiència per trobar alternatives de futur per als seus centres.
  • Establim i mantenim el caràcter propi catòlic en el context de la legislació vigent en cada moment, fent ús de la facultat d’establir i mantenir el caràcter propi catòlic dels nostres centres.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar