Menú
FECIB t'escolta

Si has viscut o algú que coneixes ha viscut una  situació discriminatòria com són l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, les discriminacions derivades de la maternitat i qualsevol altre discriminació contrària al codi ètic de FECIB o a l'ordenament jurídic.

Emplena el següent formulari.

FECIB es compromet a tractar les dades personals amb total confidencialitat, a seguir el protocol establert per prevenir l'assetjament sexual o per raó de sexe i a realitzar les actuacions necessàries conduents a la comprovació dels fets denunciats respecte a altres discriminacions.