Menú
Transparència

La transparència i els criteris de bon govern són eixos fonamentals en el funcionament de les institucions públiques i privades. L’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, suposa un avanç en la regulació normativa d’aquesta matèria. En línia amb les seves disposicions, les organitzacions empresarials estan subjectes al compliment de l’obligació de publicitat activa, d’acord amb l’article 3 de l’esmentada Llei.


A través del present Portal de la Transparència, la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears compleix amb aquesta obligació de publicitat activa i vol seguir mostrant el seu compromís total amb la transparència en tots els aspectes del seu funcionament i en el desenvolupament de les seves activitats, com ha fet en tot moment. Confiem que aquest portal sigui d’utilitat per complir aquest objectiu de transparència en la gestió i en l’accés a la informació