Menú
Qui Som
El nostre propòsit

FECIB neix per garantir la continuïtat dels centres d’ensenyament catòlic a les Illes Balears. La nostra missió és acompanyar nins i joves perquè creixin a nivell intel·lectual, afectiu i espiritual i siguin capaços d’afrontar reptes futurs participant en la construcció d’una societat més humana i més justa.

En el cor del nostre enfocament educatiu, abraçam valors essencials que guien la nostra comunitat:

1. Acollida i Respecte Incondicional: En les nostres escoles, cada persona és acollida, sentint-se única, respectada i estimada.

2. Relacions Humanes Basades en Valors: Fomentam relacions basades en el respecte, l’empatia, la responsabilitat, la solidaritat i l’estima cap als altres, creant un entorn de comprensió i suport.

3. Respecte a la Vida i la Dignitat: Ensenyam el respecte incondicional a la vida humana i a la dignitat, creant un entorn de pau i convivència oberta a totes les persones i cultures, sense cap mena de discriminació.

4. Reflexió i Sentit de Vida: Educam persones capaces de reflexionar sobre el sentit de la vida des de l'Evangeli, estimulant una visió crítica i profundament significativa de l'existència.

5. Compromís amb el Medi Ambient i la Sostenibilitat: Ens comprometem a cuidar la Terra, adoptant un estil de vida sostenible que garanteixi les necessitats actuals sense comprometre les generacions futures.

6. Responsabilitat Personal i Social: Fomentam la responsabilitat personal, el sentit del deure i l'aportació a la societat a través del treball, considerant-lo com un enriquiment personal i una contribució ineludible a la comunitat.

7. Servei i Compromís amb els Altres: Vivim el servei com una actitud i un compromís envers les necessitats dels altres, especialment els més necessitats, estant sempre atents i disposats a ajudar.Creiem en la persona i en la seva capacitat de millora a través de l'educació i establim la nostra visió en quatre grans eixos:

Perseguim una formació integral, aspiram a cultivar cadascuna de les facetes que conformen la persona. Cercam alimentar, no només el creixement individual, sinó també la connexió amb el món i l'essència de la vida, creant una experiència formativa completa.

Connectant amb un mateix i amb l'entorn: Cuidar de nosaltres mateixos és el punt de partida per al creixement. Amb un profund respecte pel nostre entorn, fomentam el benestar personal mentre ens integram amb el món que ens envolta.

Sensibilitat social i obertura a la transformació: La sensibilitat envers les qüestions socials és clau. Estar oberts a la transformació ens permet veure més enllà i ser agents de canvi en un món canviant.

Estimulació intel·lectual i creativa: Potenciar les activitats que desvetllen múltiples sensibilitats ens fa créixer. La creativitat ens empeny a apreciar l'art i a admirar les petites coses, encarant la realitat amb una mirada crítica.

Dimensió transcendental: Oferir eines per descobrir significats més profunds creant espais per connectar amb allò transcendental, afavorint el diàleg entre la fe, la cultura i la vida, donant resposta a les preguntes sobre el sentit de la nostra existència.

En el nostre entorn educatiu, prioritzam la creació d'espais on la convivència, el respecte i el benestar són fonamentals. A través d'aquests principis, establim un ambient d'acceptació, creixement personal i valoració de la diversitat com a part fonamental del nostre compromís amb l'educació.

Promovem un enfocament de respecte i benestar: En les nostres aules, no només impulsam l'aprenentatge, sinó que també treballam per crear un ambient que fomenta l'amistat, la cohesió i el suport mutu.

Promocionam la convivència que impulsa el creixement personal: Entenem que el diàleg, la participació i la tolerància són eines clau per al canvi social. Això forma part del marc educatiu que oferim, promovent la comprensió mútua i la cooperació entre els estudiants.

Model Inclusiu que Celebra la Diversitat: Creiem fermament en el poder de la diversitat i en el creixement que es desprèn d'aquesta. És per això que el nostre model educatiu acull i valora la diversitat, no només com una realitat acceptada sinó com una oportunitat d'enriquiment i aprenentatge per a tots els participants.


En el nostre entorn educatiu, la qualitat, la innovació i l'aprenentatge personalitzat són elements clau per al desenvolupament dels nostres estudiants:

Cultivam una Educació de Qualitat i Innovació: Cercam despertar la motivació i les competències dels nostres alumnes, estimulant la seva curiositat per aprendre. Creiem en una educació que proporciona una base sòlida per a estudiants competents, motivats i interessats en un aprenentatge continu com a part del seu desenvolupament personal.

Obertura a la Innovació Educativa: Estam oberts a la innovació educativa que ens connecti amb la realitat més propera. Utilitzam les millors pràctiques per a una educació que respongui a les necessitats del món d'avui.

Cultura d'Avaluació per una Millora Contínua: Fomentam una cultura d'avaluació no només del centre, sinó també dels estudiants i del professorat. Creiem que l'avaluació constant és clau per a una millora contínua en tots els aspectes de la nostra comunitat educativa.


En el nostre entorn educatiu, cercam la unió entre persones, la sostenibilitat i la riquesa cultural per crear un entorn educatiu compromès.

Cuidam de les persones i som promotors de la sostenibilitat: Ens preocupam pel nostre equip humà i les seves formacions. Treballam per construir un entorn on cada membre de la comunitat es senti part d'una missió compartida, mantenint els valors com a guia.

Coneixement i apreci de la diversitat cultural: Estimam la llengua i cultura pròpia i valoritzam la riquesa d’altres cultures i llengües, reconeixent-les com a patrimoni valuós, fomentant la comprensió i el respecte mutus.

Inspirar i motivar un equip humà cohesionat: Creiem en un equip fort, motivat i unit. Cercam la inspiració constant i la formació perquè cadascun dels membres es connecti amb el caràcter propi del centre, treballant conjuntament cap a un objectiu comú.

 Col·laboració i sostenibilitat ecològica: Abraçant la idea d'una economia circular, pretenem tancar el cicle de vida dels béns i serveis en els nostres centres per contribuir al desenvolupament sostenible.