Menú
Política de privacitat

RESPONSABLE

FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS (FECIB)

N.I.F.: G-57.562.373

Inscrita en el Registre Únic de Fundacions de las Illes Balears, amb número 100000000281, el dia 2 de març de 2010.

Direcció: C/ Gremi de Passamaners número 5,3r 2a - Polígon Son Rossinyol 07009 de Palma (Illes Balears)

Telèfon: 971 799 406

Correu electrònic: fundacio@fecib.net

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:

Es disposa d'un Delegat de Protecció de dades general de la FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS, pot contactar al correu electrònic dpo@fecib.net

També n'hi ha un específic per a cada col·legi, pot contactar-hi al correu electrònic especificat en el següent apartat.

CENTRES

CC BEATA FRANCINAINA CIRER

Adreça: C/ Santiago Rusiñol número 217 – 07300 de Inca (Illes Balears)

Telèfon: 971 500 953

Correu electrònic: centre@beatafcirer.fecib.net

Delegat de protecció de dades: dpd@beatafcirer.fecib.net

CC L’ ASSUMPCIÓ:

Adreça: C/ Sant Vicenç de Paül número 9 - 07350 de Binissalem (Illes Balears)

Telèfon: 971 870 377

Correu electrònic: assumpcio@assumpcio.fecib.net

Delegat de protecció de dades: dpd@assumpcio.fecib.net

CC LA MIRACULOSA DE PALMA

Adreça: C/ Semolera, 16 - 07008 de Palma (Illes Balears)

Telèfon: 971 421 063

Correu electrònic: secretaria@miraculosa.fecib.net

Delegat de protecció de dades dpd@miraculosa.fecib.net

CC SAGRAT COR

Adreça: C/ Pare Antoni Oliver número 4 - 07014 de Palma (Illes Balears)

Telèfon: 971 734 645

Correu electrònic: secretaria@sagratcor.fecib.net

Delegat de protecció de dades: dpd@sagratcor.fecib.net

CC SANT JOSEP DE MAÓ

Adreça: C/ des Cós de Gràcia, 98 - 07702 de Maó (Illes Balears)

Telèfon: 971 355 804

Correu electrònic: centre@santjosep.fecib.net

Delegat de protecció de dades dpd@santjosep.fecib.net

CC SANT VICENÇ DE PAÜL CAS CAPISCOL

Adreça: C/ Sant Vicenç Paül, 13 - 07010 de Palma (Illes Balears)

Telèfon: 971 750 624

Correu electrònic: centre@svpcascapiscol.fecib.net

Delegat de protecció de dades dpd@svpcascapiscol.fecib.net

CC SANT VICENÇ DE PAÜL COLL D’EN RABASSA

Adreça: C/ Marqués, 10 - Coll d'en Rabassa - 07007 de Palma (Illes Balears)

Telèfon: 971 262 695

Correu electrònic: secretaria@svpcoll.fecib.net

Delegat de protecció de dades: dpd@svpcoll.fecib.net

CC SANT VICENÇ DE PAÜL INCA

Adreça: C/ Sant Vicenç de Paül número 2 – 07300 de Inca (Illes Balears)

Telèfon: 971 500 890

Correu electrònic: centre@svpinca.fecib.net

Delegat de protecció de dades: dpd@svpinca.fecib.net

CC SANT VICENÇ DE PAÜL MANACOR

Adreça: C/ Olesa, 7 - 07500 de Manacor (Illes Balears)

Telèfon: 971 556 120

Correu electrònic: secretaria@svpmanacor.fecib.net

Delegat de protecció de dades: dpd@svpmanacor.fecib.net

CC SANT VICENÇ DE PAÜL SA VILETA

Adreça: C/ Poll, 3 - 07011 de Palma (Illes Balears)

Telèfon: 971 791 240

Correu electrònic: secretaria@svpsavileta.fecib.net 

Delegat de protecció de dades:dpd@svpsavileta.fecib.net

CC SANT VICENÇ DE PAÜL SÓLLER

Adreça: C/ Cristòfol Pizà número 27 - 07100 de Sóller (Illes Balears)

Telèfon: 971 631 089

Correu electrònic: svpsoller@svpsoller.fecib.net

Delegat de protecció de dades: dpd@svpsoller.fecib.net

CC VERGE DE MONTI-SION

Adreça: C/ Caritat, 15 – 07260 de Porreres (Illes Balears)

Telèfon: 971 647 296 info@vergedemontision.fecib.net

Correu electrònic: info@vergedemontision.fecib.net

Delegat de protecció de dades: dpd@vergedemontision.fecib.net 

DEFINICIONS

Els termes utilitzats al document tenen el significat que s’indica a continuació:

Centres: Centres educatius de FECIB, relacionats a l’apartat anterior.

Dades identificatives: Inclou el nom i llinatges i curs de l’alumnat.

FECIB: FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS

Representants legals: Pares, mares, tutors i tutores legals.

FINALITAT

La finalitat principal per a la qual tractarem la informació del nostre alumnat i dels seus representants legals és per a la correcta gestió i manteniment dels nostres Centres, així com per proporcionar-los els serveis que ens hagin sol·licitat i poder oferir-los unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis educatius, complementaris i d’activitats extraescolars, formatives, culturals, musicals, esportives, socials i d’esplai i temps lliure oferts pels nostres Centres.

En el cas que ens proporcionin dades de salut, les tractarem per tal de dispensar a l’alumne/a la deguda atenció d'acord amb les seves necessitats. Aquestes dades poden referir-se a qualsevol patologia, física o psíquica, significativa pel correcte exercici de la funció educativa i la prestació dels serveis que ens hagin sol·licitat.

Per tal de de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat la nostra Fundació i els seus Centres, la seva comunitat estudiantil i les activitats realitzades, sempre que hagin prestat el seu consentiment, utilitzarem les dades de les quals ens han autoritzat els seu tractament per a:

La seva publicació en els mitjans propis de la FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS (FECIB), i en els mitjans dels Centres d'aquesta, el nom, cognoms i curs de l'alumne/a, així com imatges o enregistraments audiovisuals en què aparegui, individualment o en grup, participant en les activitats que s'organitzin

Les publicacions es poden realitzar en:

FORMAT PAPER:

Revistes, agendes escolars, tríptics, orles, ...

FORMAT ELECTRÒNIC:

La Fundació disposa d’una pàgina web (www.fecib.es) i comptes en xarxes socials.

Cada Col·legi té també una pàgina web pròpia i els seus comptes a les xarxes socials, així com blocs, als que es pot accedir directament o a partir de la web de la Fundació.

Es pot consultar la llista detallada de webs, blocs, xarxes socials i els comptes disponibles a l’apartat “MITJANS PROPIS DE FECIB I ELS SEUS CENTRES” al final d’aquest document.

Els comptes de què es disposa, en general, són de les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter.

Addicionalment els informem que, els comptes en xarxes socials i blocs poden pertànyer a empreses que no ofereixin un nivell de protecció adequat, en ubicar les dades a països que no hagin estat declarats segurs en matèria de protecció de dades personals per la legislació comunitària. Llegeixin atentament les polítiques i avisos de les Xarxes Socials.

Si no es proporciona aquest consentiment l’alumne/a no podrà sortir a imatges i gravacions audiovisuals, individuals o en grup, que es facin realitzant qualsevol tipus d’activitat, tant dins com fora del Centre (sortides, viatges, celebracions...), i es puguin publicar en els espais de comunicació i difusió esmentats.

També volem proporcionar a la nostra comunitat educativa; informació de les tasques i activitats realitzades, i que puguin disposar d’un record de la estada al Centre i de les activitats en les que participin, per això el nom, cognoms, el estudis que es realitza, gravacions audiovisuals i les imatges de l’alumne/a es podran distribuir a la resta de participants en activitats organitzades, als seus representants legals, i al personal de la Fundació.

Si no es proporciona aquest consentiment l’alumne/a no podrà sortir a imatges i gravacions audiovisuals de grup que s’hagin de compartir i es facin tant dins com fora del Centre, realitzant qualsevol tipus d’activitat

El nom i cognoms i els estudis que realitza l’alumne/a, així com la seva imatge i les gravacions audiovisuals on aparegui, podran publicar-se en zones d’accés públic dins de les nostres instal·lacions.

Dita publicació tindrà un fi clarament informatiu i de record destinat al personal del centre o a tercers que accedeixin a les zones esmentades (pares, mares, tutors/es, familiars, personal extern, etc.).

Amb una finalitat purament informativa en el medis de comunicació oberts a tothom, i aquells que siguin d’àmbit educatiu, es pot publicar informació de les activitats acadèmiques, complementàries i extraescolars realitzades, on aparegui l’alumnat.

Les dades que es poden publicar són imatges, gravacions audiovisuals i el nom i cognoms de l’alumne/a, així com els estudis que realitza, segons correspongui a la notícia.

La finalitat de aquestes publicacions serà en qualsevol cas la difusió pública no comercial i la podrà realitzar FECIB, els seus centres o el propi medi.

També tractarem les seves dades per atendre les seves sol·licituds i consultes que ens realitzi.

Si accedeix a les nostres instal·lacions, que disposin de vídeo vigilància, la seva imatge pot ser captada amb fins de seguretat.

Si s'han adherit a l'assegurança escolar gestionarem les dades necessàries per proporcionar-los aquest servei.

Si ens proporcionen el seu currículum, tractarem les seves dades per a la gestió de la nostra borsa de treball.

LEGITIMACIÓ

Obligació legal aplicable

Correspon a totes aquelles dades sol·licitades pels Centres al seu alumnat i als seus representants legals, que són necessaris pel correcte exercici de la funció educativa com poden ser les dades identificatives i de contacte de l'alumne/a i la seva família, acadèmiques, característiques personals, etc.

Aquesta obligació ve donada per la disposició addicional 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Així mateix, poden existir altres obligacions legals aplicables a l'entitat que exigeixin la captura i/o conservació de les dades, per exemple, sobre la conservació de factures.

La mateixa Llei legitima el centre educatiu en la recollida de les dades de salut en la mesura que siguin necessaris per a l'exercici de la funció educativa.

Protecció d’interessos vitals

Salvaguarda de la salut del l’alumnat en el tractament de dades de salut.

Interès legítim del Responsable del Tractament

Correspon als serveis educatius sol·licitats expressament.

També, en el cas d'enviament d'informació de les activitats i serveis oferts pels nostres Centres, quan han participat en alguna de les jornades de portes obertes que realitzem.

Compliment d’una missió d’interès públic

Base jurídica principal per al tractament de les imatges de vídeo vigilància, segons l'article 6.1.e del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD).

Execució d'un contracte

Correspon a l’atenció de qualsevol servei i sol·licitud realitzada a FECIB.

En particular als serveis no inclosos a l'exercici de la funció educativa que proporcionen els Centres i que ens sol·licitin, com per exemple serveis de menjador i guarderia, assistència a activitats extraescolars, etc.

També aquells que sol·licitin directament als nostres serveis centrals, ja sigui presencialment com per mitjans electrònics.

En el cas en què sol·licitin la seva incorporació a la nostra borsa de treball, fent-nos arribar el seu currículum.

Consentiment de l’Interessat

Correspon a aquells tractaments pels que se sol·licita el consentiment exprés per a poder-los realitzar, els tractaments principals identificats són:

Publicació de dades de l'alumnat en els mitjans propis de la FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS, així com en els mitjans dels Centres d'aquesta, en format paper y electrònic

Distribució de les dades del alumne/a a la resta d’alumnat, als seus representants legals i al personal del centre.

Publicació en mitjans de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu, de dades específiques de l’alumnat.

Exposició a zones d’accés públic dins de les nostres instal·lacions, de certes dades de l’alumnat.

Tractament de les dades de salut de l'alumnat.

Per a més informació sobre aquests punts, vegeu l'apartat FINALITAT.

Si ens proporcionen el seu currículum, per formar part de la nostra borsa de treball, tractarem les dades que ens hagi proporcionat per gestionar la seva sol·licitud.

També comunicarem les vostres dades i/o les del alumne/a, si han donat el seu consentiment o han contractat un servei que ho requereix, més informació a l'apartat “COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS”.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Mantindrem les seves dades personals en la mesura que les necessitem per tal d'utilitzar-les per a la finalitat per a la qual varen ser obtingudes i segons la base jurídica del tractament que se’ls aplica. Les conservarem mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial, o no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.

Específicament s'estableixen els següents criteris per a la conservació per part dels Centres de les dades relatives a l’alumnat i als seus representants legals:

Les dades incloses en els processos d'admissió seran cancel·lades una vegada finalitzats els procediments administratius i judicials de reclamació.

Els exàmens es mantindran fins que finalitzi el període de reclamacions.

Les dades de l'expedient acadèmic, especialment aquelles que siguin necessaris per a poder proporcionar els certificats acadèmics que pugui sol·licitar-nos, es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per la persona interessada i en tot cas durant el període de temps mínim a què estigui obligat el responsable.

De la mateixa manera, amb finalitats històriques de les activitats de centre, es conservaran els enregistraments audiovisuals i imatges juntament amb la identificació de a qui corresponen, llevat que la persona interessada sol·liciti la seva supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament.

Les imatges de vídeo vigilància es conservaran per un termini màxim d'un mes, excepte quan siguin necessàries per investigar actes il·lícits que es puguin haver comès a les nostres instal·lacions.

Si han sol·licitat la seva incorporació a la nostra borsa de treball, les dades incloses al currículum es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió o considerem que el seu perfil no és adequat a les nostres necessitats, en tot cas durant el període de temps mínim a que vingui obligat el responsable.

La resta d'informació produïda durant la permanència en els Centres serà destruïda passat un curs escolar des de la baixa definitiva al mateix.

COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Els destinataris de les dades personals són les persones físiques i jurídiques que presten serveis per a l'Entitat, aquelles a les quals l'Entitat presta els seus serveis, així com les autoritats i organismes administratius estatals i autonòmics, en el cas que la cessió sigui legalment exigible o necessària per al desenvolupament adequat dels serveis encomanats.

En particular, es comunicaran les dades personals a les entitats que correspongui segons la normativa vigent en matèria d'educació.

Les seves dades personals s'han de transmetre o de traspassar a tercers quan això sigui necessari a efectes de la tramitació contractual o de la facturació, o bé si ho han autoritzat prèviament.

Comunicarem les dades, incloses les de salut, i només aquelles que siguin necessàries, als serveis mèdics i d'urgències que hagin d'intervenir en cas d'incidència de salut, i seran posades en coneixement del personal del centre que hagi de conèixer-les per a una correcta atenció de l'alumne/a i poder reaccionar davant de qualsevol incidència. En la resta dels casos, el centre no cedirà les dades de salut de l'alumnat tret que s’hagi autoritzat prèviament o hi existeixi qualsevol altra circumstància que legitimi la cessió (com pot esser una obligació legal aplicable).

Es requerirà autorització expressa de la cessió de dades de l’alumnat matriculat i dels seus representants legals en els casos indicats a continuació, (la sol·licitud d’autorització es podrà demanar en el moment de la matrícula o amb una sol·licitud específica):

A les associacions de mares i pares del seu Centre, dades personals del alumnat i dels representants legals, com són les dades identificatives, de contacte, el centre i curs escolar i l'assistència a activitats subvencionades o organitzades per aquesta associació, amb l’objecte de poder participar i dur a terme la realització d'activitats o esdeveniments dins de les seves funcions pròpies. Així mateix, si tenim el seu consentiment, cedirem imatges d’activitats dutes a terme al centre, per a la seva difusió a través de les pròpies publicacions de l’associació, que fan tant en format digital com en paper.

Si no s’accedeix a aquesta cessió de dades no es pot pertànyer a aquesta associació i gaudir dels serveis que ofereix.

Altres entitats amb les quals col·laborin els Centres.

A l’apartat “ENTITATS A LES QUALS ES CEDEIXEN DADES” s’identifiquen les entitats i el resta de tipus de dades que es cedeixen.

Per gaudir d'alguns serveis que ens sol·liciten és imprescindible comunicar informació a l'empresa que els proporciona, és el cas de:

La contractació de l'assegurança d'accidents d'alumnes. Es poden consultar les companyies d’assegurances contractades per cada Centre, al apartat indicat en el paràgraf anterior.

El nom de l'alumne/a, i les dades necessàries per a la gestió de l’assegurança, seran les comunicades a la companyia asseguradora.

La contractació de l’assegurança i gaudir dels seus beneficis implica la comunicació de les dades a la companyia d'assegurances, amb la base legítima de execució d’un contracte del que es forma part a fi de proporcionar cobertura a l’alumne/a.

Poden consultar més informació sol·licitant-la a la secretaria dels centres.

També, si en el procés de matriculació o en qualsevol moment posterior han proporcionat el seu consentiment per a determinats tractaments de les dades, aquestes podran ser distribuïdes a l’alumnat, els seus representants legals i al personal, així com publicades en els següents mitjans d'accés públic:

Zones d’accés públic del centre.

Mitjans de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

Publicacions en mitjans electrònics de FECIB i els seus Centres.

Publicacions en format paper de FECIB i els seus Centres.

Per a més informació, veure els apartats “CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT” i “FINALITAT”.

La informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, així com de les forces i cossos de seguretat de l'estat, per a l'atenció de possibles responsabilitats.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es realitzen transferències internacionals.

ÚS DE COOKIES

Aquest lloc web podrà emprar cookies per a oferir-los una millor experiència de navegació, personalitzar el contingut i els anuncis, proporcionar funcions de xarxes socials i analitzar el trànsit.

Poden consultar l'ús que realitzem de Cookies accedint al apartat Política de Cookies de les nostres webs.

Ús de cookies a l'enllaçar amb tercers

Es podrien instal·lar cookies de tercers en el cas en què l'usuari empri les pàgines de què disposem a les xarxes socials. Aquestes cookies no són instal·lades per nosaltres sinó per les pròpies xarxes socials, de manera que, per conèixer més sobre elles, es recomana visitar les pàgines webs d'aquestes eines socials:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com

YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

En accedir als enllaços que duen a un formulari generat amb les eines de Microsoft Office 365 o de Google for Education, també pot ser que s’instal·lin cookies que no són gestionades per nosaltres.

En connectar-se a l'aplicació de gestió educativa de la Conselleria, a la web https://www3.caib.es/xestib/, del Govern de les Illes Balears, també pot ser que s’instal·lin cookies, poden consultar la seva política referida a les cookies a: https://www3.caib.es/xestib/external/politicaCookies.

DRETS

Poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, així com retirar el consentiment, mitjançant les direccions postals i electrònica indicades al principi d’aquest document, als apartats RESPONSABLE i CENTRES, o al correu electrònic del DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES que correspongui.

També tenen dret a reclamar davant de l’Autoritat de Control, l’ Agencia Española de Protecció de Dades.

Poden consultar més informació sobre els seus drets a www.aepd.es.

En l'exercici dels seus drets han de especificar clarament el dret que s'exerceix, i caldrà identificar-se presentant el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, i sigui considerat vàlid en dret, en aquells supòsits en què es tinguin dubtes sobre la seva identitat.

Si ho desitgen, disposem de formularis que es poden sol·licitar a FECIB o a les secretaries dels Centres, situades a les direccions especificades en l'apartat CENTRES, o a les direccions de correu electrònic dels CENTRES i del DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES corresponent, indicades a l'inici del present document.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers .

El responsable del tractament i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

Les dades sol·licitades en els formularis marcades com a obligatòries s'han d'omplir i, en el cas que no les proporcionin, el responsable del tractament podrà, al seu únic criteri, denegar el corresponent servei.

Encara que no s’han d’omplir les dades no marcades com obligatòries, es recomana fer-ho, per tal de poder oferir-los unes millors prestacions en l'àmbit dels serveis que oferim.

Encara que no s’han d’omplir les dades no marcades com a obligatoris, se'ls recomana fer-ho, per tal de poder oferir-los unes millors prestacions en l'àmbit dels serveis que oferim.

En cas que ens proporcionin dades de terceres persones, són responsables d’haver obtingut el seu consentiment, que les dades siguin correctes i verídiques i d’informar a la persona interessada sobre els extrems recollits en aquest document.

Qualsevol persona que ens facilita dades respon, en qualsevol cas, de la veracitat i actualització de les dades facilitades, reservant-se el responsable del tractament el dret a excloure dels serveis registrats a aquelles que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Tant la signatura dels documents que els hi lliurem com prémer el botó corresponent als formularis web de recollida de dades significa l’acceptació de les condiciones establertes als mateixos.

MODIFICACIONS D'AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Revisarem i actualitzarem la informació de privacitat quan es produeixin modificacions en la legislació, en algun dels procediments de tractament d'informació personal o sigui necessari com a conseqüència de les revisions periòdiques que realitzarem, en aquest cas ho informarem a la data de l'última actualització que es troba a l'inici d'aquest document.

MITJANS PROPIS DE FECIB I ELS SEUS CENTRES:

FECIB

Pàgina web: www.fecib.net

No disposem de blogs.

Xarxes socials:

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Twitter

https://twitter.com/FECIBescoles

@FECIBEscoles

Facebook

https://www.facebook.com/search/top?q=fecib

@FECIBEscoles

Instagram

https://www.instagram.com/fecib_escoles/

fecib_escoles

CC BEATA FRANCINAINA CIRER

Pàgina web del centre: www.bfcinca.net

Blogs:

Descripció


Enllaç

Bloc d'educació infantil

https://infantil.bfcinca.net

Bloc d'educació primària

https://primaria.bfcinca.net

Bloc d'Arts & Crafts

https://artsandcrafts.bfcinca.net

Xarxes socials:

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Facebook

https://www.facebook.com/BeataInca/

Facebook

Instagram

https://www.instagram.com/bfcinca/

Instagram

Twitter

https://twitter.com/BeataInca/

@BeataInca

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCIrCR5F_3r7xxeg-h0UxhZg/videos

YouTube

CC L’ ASSUMPCIÓ

Pàgina web del centre: https://assumpcio.fecib.net/

Blogs:

Descripció


Enllaç

1r Cicle d’ Educació infantil

http://1cicleinfantil.blogspot.com/

Educació infantil

http://infantil-assumpcio.blogspot.com/

Educació primària

1r

http://1primaria-assumpcio.blogspot.com/


2n

http://2primaria-assumpcio.blogspot.com/


3r

http://3primaria-assumpcio.blogspot.com/


4t

http://4primaria-assumpcio.blogspot.com/


http://5primaria-assumpcio.blogspot.com/


http://6primaria-assumpcio.blogspot.com/

ESO

1r

http://1eso-assumpcio.blogspot.com/


2n

http://2eso-assumpcio.blogspot.com/


3r

http://3eso-assumpcio.blogspot.com/


4t

http://1¡4eso-assumpcio.blogspot.com/

Recursos matemàtics

http://recursosmatematicsassumpcio.blogspot.com/

Recursos musicals

http://recursosmusicalsassumpcio.blogspot.com/

Xarxes socials:

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Twitter

https://twitter.com/cassumpcio?lang=es

@CAssumpcio

Facebook

https://es-es.facebook.com/CAssumpcio/

@CAssumpcio

Instagram

https://www.instagram.com/cassumpcio/

cassumpcio

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCo7yFBOG0xPK_prGaamj01g 

Col·legi L'Assumpció Binissalem ESO

CC LA MIRACULOSA DE PALMA

Pàgina web del centre: https://www.lamiraculosa.fecib.net/

En aquest moment no es disposa de blogs

Xarxes socials:

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Twitter

https://twitter.com/MiraculosaFECIB

@MiraculosaFECIB

Facebook

https://www.facebook.com/lamiraculosa/

@lamiraculosa

Instagram

https://www.instagram.com/lamiraculosafecib

miraculosafecib

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCA5LHWYKLTsi5kV72rD9tLQ

Col·legi La Miraculosa FECIB

Flickr

https://www.flickr.com/photos/colegiolamilagrosa


CC SAGRAT COR

Pàgina web del centre: https://sagratcor.fecib.net/

Blogs:

Descripció

Enllaç

Grup d’animació a la lectura

http://lecturasagratcor.blogspot.com.es/

Blog de la Comissió de Pastoral

http://scconnecta.blogspot.com.es/

RETOMATEMATICAS (ESO)

https://retomatematicassc.wordpress.com/

Xarxes socials:

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Twitter

https://twitter.com/SagratCorFECIB

SagratCorFECIB

Facebook

https://www.facebook.com/SagratCorPalma

SagratCorPalma

Instagram

https://www.instagram.com/explore/locations/267465112/collegi-sagrat-cor-fecib/?hl=es

collegi-sagrat-cor-fecib

YouTube

https://www.youtube.com/user/SagratCorPalma

SagratCorPalma

Flickr

https://www.flickr.com/photos/134742376@N08/ 


Pinterest

https://www.pinterest.es/sagratcorpalma/

sagratcorpalma

CC SANT JOSEP DE MAÓ

Pàgina web del centre: https://www.santjosep.fecib.net

Blogs:

Descripció


Enllaç

ESO

1r

http://1resosantjosep.blogspot.com/2021/?m=0


2n

http://1resosantjosep.blogspot.com/2021/?m=0


3r

http://3resosantjosep.blogspot.com/


4t

http://4tesosantjosep.blogspot.com/

Xarxes socials:

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Twitter

https://twitter.com/CCSantJosep

@CCSantJosep

Facebook

https://www.facebook.com/santjosepmao

@santjosepmao

Instagram

https://www.instagram.com/ccsantjosep/?hl=es

@santjosepmao

CC SANT VICENÇ DE PAÜL CAS CAPISCOL

Pàgina web del centre: https://www.svpcascapiscol.fecib.net

En aquest moment no es disposa de blogs

Xarxes socials:

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Twitter

https://twitter.com/svpaulpalma

@svpaulpalma

Facebook

https://www.facebook.com/svpaulpalma

https://www.facebook.com/pages/Colegio%20San%20Vicente%20de%20Paul%20Cas%20Capiscol/342934582391436/

@svpaulpalma

Instagram

https://instagram.com/svpcascapiscolfecib?igshid=YmMyMTA2M2Y=


YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCJ9kLb9rZRS8y39dfJzKbnw


CC SANT VICENÇ DE PAÜL COLL D’EN RABASSA

Pàgina web del centre: www.svpcoll.fecib.net/es.

Blogs:

Descripció

Enllaç

ED. INFANTIL

https://infantilsvp.blogspot.com/

1r

CURS PRIMÀRIA

https://lesclassesde1r.blogspot.com/

2n


http://2nsvpcoll.blogspot.com/

3r


https://tercersvpcoll.blogspot.com/

4t


https://4rtsvpcoll.blogspot.com/


https://cinquesvpcoll.blogspot.com/


https://sise20-21.blogspot.com/

HI HA TRENQUES FERM

https://hihatrenquesferm.blogspot.com/

Xarxes socials:

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Facebook

https://www.facebook.com/SVPCOLLFECIB/

Facebook

Instagram

https://www.instagram.com/svpcoll_fecib/

svpcoll_fecib

CC SANT VICENÇ DE PAÜL INCA

Pàgina web del centre: www.sanvicentedepaulinca.es

No es disposa de blogs

Xarxes socials:

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Facebook

https://www.facebook.com/svpinca/

@svpinca

Instagram

https://www.instagram.com/svpinca/

svpinca

CC SANT VICENÇ DE PAÜL MANACOR

Pàgina web del centre: https://svpmanacor.fecib.net/

Blogs:

Descripció


Enllaç

Blog del Cor

https://musicasvpm.blogspot.com/

Xarxes socials:

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Twitter

https://twitter.com/SVPManacor

@SVPManacor

Facebook

https://www.facebook.com/Sant-Vicen%C3%A7-de-Pa%C3%BCl-de-Manacor-1640685649331438/

@SVPManacor

Instagram

https://www.instagram.com/svpmanacor/

svpmanacor

CC SANT VICENÇ DE PAÜL SA VILETA

Pàgina web del centre: www.svpsavileta.fecib.net.

En aquest moment no es disposa de blogs.

Xarxes socials:

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Facebook

https://www.facebook.com/Collegi-Sant-Vicenç-de-Paül-Sa-Vileta-FECIB-443250506111935/

Col·legi Sant Vicenç de Paül - Sa Vileta – FECIB

Instagram

https://www.instagram.com/svpsaviletafecib/

Svpsaviletafecib

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCg4Am4vcUWnMFRgPqTpUJqg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1

Sant Vicenç de Paül - Sa Vileta - FECIB

CC SANT VICENÇ DE PAÜL SOLLER

Pàgina web del centre: www.svsoller.fecib.net

En aquest moment no es disposa de blogs.

Xarxes socials:

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Facebook

https://www.facebook.com/svpsoller/

@svpsoller

Instagram

https://www.instagram.com/ccsantvicencdepaulsoller/

Ccsantvicencdepaulsoller

Youtoube

https://www.youtube.com/channel/UC0ZGkvJzK0atoB7qCp6cR-g

Sant Vicenç de Paül Sóller

CC VERGE DE MONTI-SION:

Pàgina web del centre: https://vergedemontision.fecib.net/

Blogs:

Descripció

Enllaç

3 ANYS

EDUCACIÓ INFANTIL

http://5primariavergedemontision.blogspot.com

4 ANYS


http://6primariavergedemontision.blogspot.com

5 ANYS


http://3anysvergedemontisionporreres.blogspot.com

1r

PRIMÀRIA

http://4anysvergedemontisionporreres.blogspot.com

2n


http://5anysvergedemontisionporreres.blogspot.com

3r


http://1rprimariavergedemontisionporreres.blogspot.com

4t


http://2nprimariavergedemontisionporreres.blogspot.com


http://3rprimariavergedemontisionporreres.blogspot.com


http://4tprimariavergedemontisionporreres.blogspot.com

Xarxes socials:

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Facebook

https://www.facebook.com/vergedemontision/

@vergedemontision

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCbrxLgwzv2yKi-YUwvyMyPA

Col·legi Verge de Monti-sion Porreres

ENTITATS A LES QUALS ES CEDEIXEN DADES

A l’apartat “COMUNICACIONS DE DADES PERSONALS” s’especifiquen les dades que es faciliten a les associacions de famílies i a les asseguradores.

CC BEATA FRANCINAINA CIRER

A AMIPA DEL COL·LEGI BEATA FRANCINAINA CIRER, amb Número d'Identificació Fiscal G65711090 i direcció al carrer Santiago Rusiñol número 217, 073oo de Inca (Illes Balears).

A la companyia que gestiona l’assegurança de l’alumnat, l'entitat Previsión Balear, M.P.S. amb Número d'Identificació Fiscal V07103419, i direcció al carrer Gremi Sabaters número 68- 1r., 07009 de Palma (Illes Balears).

CC L’ASSUMPCIÓ

A APA COL·LEGI L’ASSUMPCIÓ amb Número d'Identificació Fiscal B07896939, i direcció al carrer Sant Vicenç de Paül número 9, 07350 de Binissalem (Illes Balears).

As